Lágmarkstekjutrygging

Í kjarasamningum er kveðið á um hver lágmarkstekjutrygging sé fyrri tiltekinstörf. Ákvæði kjarasamninga eru lágmarkskjör og samningar um lakari kjör eru ógildir og óskuldbindandi.

Á almenna markaðinum

Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir a viku), skulu vera sem hér segir fyrir þá starfsmenn sem eftir að 18 ára aldri er náð og hafa starfað a.m.k. sex mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki (þó að lágmarki 900 stundir):

  • Frá 1. apríl 2019 kr. 317.000 á mánuði hjá fyrirtækjum á almenna markaðnum
  • Frá 1. apríl 2020 kr. 335.000 á mánuði hjá fyrirtækjum á almenna markaðnum
  • Frá 1. janúar 2021 kr. 351.000 á mánuði hjá fyrirtækjum á almenna markaðnum
  • Frá 1. janúar 2022 kr. 368.000 á mánuði hjá fyrirtækjum á almenna markaðnum

Hjá ríkinu

Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir a viku), skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sömu stofnun:

Frá 1. júní 2018 kr. 300.000 á mánuði hjá starfsmönnum sem starfa hjá ríkinu

Hjá sveitarfélögum

Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir a viku), skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sömu stofnun:

Frá 1. júní 2018 kr. 300.000 á mánuði hjá starfsmönnum sem starfa hjá sveitarfélögum

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma. Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.