Samtök atvinnulífsins

Kauptaxti sem hér um ræðiðir gildir fyrir almennt verkafólk, ræstingu, vaktmenn, fiskvinnslufólk, byggingraverkamenn, sorphirðumenn, iðnverkafólk, matráða, hafnarverkamenn, tamningamenn, tækjastjórnendur, bílstjóra, hópbifreiðarstjóra. ásamt starfsfólki sem starfar í veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hlið stæðrar starfssemi.

Leiðbeiningar

1. Finna starf í upptalningu og hvaða launaflokkur á við.

2. Fletta upp í launatöflu launaflokki. (Allar launatölur sem gefnar eru upp eru fyrir skatt og miða við 100% starf)

Aldur

Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.

Við 20 ára aldur er starfsreynsla metin að fullu við röðun í starfsaldursþrep (1800 stundir teljast ársstarf).  

Laun 18 og 19 ára eru 95% af byrjunarlaunum 20 ára. (18 og 19 ára einstaklingar sem starfað hafa a.m.k. 6 mánuði (að lágmarki 700 vinnustundir) í starfsgrein eftir að 16 ára aldri er náð, eiga rétt á byrjunarlaunum 20 ára.)

Laun 17 ára eru 89% af byrjunarlaunum  20 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)

Laun 16 ára 84%, laun 15 ára 71% (Aldursþrep miðast við fæðingarár)

Laun 14 ára 62% af sama stofni. (Aldursþrep miðast við fæðingarár)

 Reynsla

Starfsreynslu skal meta til launaþrepa skv. launaákvæðum samnings þessa. Starfsaldur, m.v. starfsreynslu í sömu starfsgrein, skal metinn skv. staðfestum upplýsingum um fyrri störf, og skal það gilda, þótt starfshlé úr greininni verði allt að þrjú ár. Sé starfshlé lengra skal leggja mat á starfsreynslu og hæfni við röðun í launaþrep. Ágreiningur skal leystur af stjórnanda í samráði við trúnaðarmann. Tímabundin störf skulu talin saman m.v. unna daga eða dagvinnustundir. 

Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.

Starfsmaður skal leggja fram staðfestingu á starfsreynslu í starfsgrein og er starfsaldur metinn frá og með næstu mánaðarmótum eftir að staðfesting liggur fyrir.

Flokkstjórn - vaktstjórn

Ef starfsmaður er ráðinn sem flokksstjóri skal greitt sérstaklega fyrir stjórnunarlega ábyrgð. Álag skal koma fram í ráðningarsamningi og ráðast af eðli og umfangi starfsins ásamt ábyrgð sem því fylgir.

Samingsfrelsi

Kjarasamningar eru lágmarkskjarasamningar og kveða því á um lágmarkskaup og kjör. Það þýðir að óheimilt er að greiða lægra kaup en þar er kveðið á um, sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks nr. 55/1980.

Vinnuveitendum og launamönnum er hins vegar frjálst að semja sín á milli um hærri greiðslur. Samkvæmt kjarasamningum er gert ráð fyrir að allir launamenn sem eru ráðnir til starfa í lengri tíma en eins mánaðar skuli fá ráðningarsamning eða ráðningarbréf. Það er hlutverk vinnuveitandans að útbúa ráðningarsamning og ber hann því hallan af óskýrri framsetningu.