Ferðakostnaður

Akstursgjald

Noti starfsmaður eigin bifreið í þágu atvinnurekanda ber að greiða fyrir notkun samkvæmt kílómetragjaldi sé ekki samið um annað endurgjald. 

  • Fyrstu 10.000 km, kr. 114,00 pr. km
  • Frá 10.000 til 20.000 km, kr. 102,00 pr. km
  • Umfram 20.000 km, kr. 91,00 pr. km
Við útreikning á sérstöku gjaldi skal bæta 15% álagi á almenna gjaldið og við útreikning á torfærugjaldi skal bæta 45% álagi á almenna gjaldið. Akstursgjald þetta gildir frá og með 1. október 2020. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 1/2019. 

Dagpeningar 

Ferðakostnaðarnefnd hefur ákveðið dagpeninga til greiðslu gisti- og fæðiskostnaðar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands á vegum ríkisins sem hér segir:

1. Gisting og fæði í einn sólarhring  kr. 35.000 
2. Gisting í einn sólarhring   kr. 22.100
3. Fæði hvern heilan dg, minnst 10 tíma ferðalag    kr. 12.900
4. Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag  kr. 6.450


Dagpeningar þessir gilda frá og með 1. júní 2021. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 2/2020 dags. 30. september 2020.

Athygli er vakin á að meginreglan er að greiða skal kostnað vegna ferðalaga innanlands, s.s. fargjöld, fæði og gistingu, eftir reikningi. Viðmið ferðakostnaðarnefndar eru hámarksupphæðir vegna greiðslu slíkra reikninga.