Styrkir

Eftirfarandi styrkir eru í boði:

Glasa/tæknifrjóvgun

Kr. 60.000, þó aldrei hærra en 50% af reikningi, á þriggja ára fresti.

Gleraugnagler

35% samkvæmt reikningi þó að hámarki kr. 50.000 á þriggja ára fresti. 

Heyrnartæki

35% samkvæmt reikningi þó að hámarki kr. 60.000 á þriggja ára fresti.

Krabbameinsleit

Vegna fyrirspurna frá félagsmönnum varðandi krabbameinsleit þá skal ítrekað að skoðun á Leitarstöð er greidd að fullu.

Kr. 10.000 í eitt skipti á hverjum 12 mánuðum vegna blöðruhálsskoðana karla eða ristils skimunar/speglunar, þó ekki meira en 100% af kostnaði.

Lasik augnaðgerðir

Kr. 60.000. 

Líkamsrækt

35% samkvæmt reikningi, þó að hámarki kr. 23.000 á hverju almanaksári.

Sjúkraþjálfun og sjúkranudd

Sjúkraþjálfun, 50% samkvæmt reikningi frá viðkomandi stofnun.

Sjúkranudd, 50% af hverju skipti, þó að hámarki kr. 2.500 skv. reikningi frá sjúkranuddaranum.

Ekki er greitt fyrir fleiri en 18 skipti samtals vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds á hverju almanaksári til hvers félagsmanns.

Viðtöl við sálfræðinga og geðlækna

50% af kostnaði í sjö skipti á hverju almanaksári. 

Aðrir styrkir

Þegar alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall ber að höndum eða aðrar óviðráðanlegar orsakir, sem sjóðsstjórn metur til fjárhagslegs eða atvinnulegs tjóns fyrir heimili félagsmanns, skal sjóðsstjórn heimilt að veita viðkomandi heimili sérstakan styrk eftir nánari reglum hverju sinni. Í þessu sambandi skal tekið tillit til þess, hvort heimilið hefur: Atvinnutekjur, bótatekjur frá almannatryggingum, bótarétt hjá tryggingafélagi eða nýtur sjúkrabóta. Þá ber sjóðsstjórn að taka tillit til fjölskyldustærðar og annarra aðstæðna heimilis hverju sinni.

Heimilt er einnig að verja fé samkvæmt þessari grein til utanfélagsmanna í einstökum tilfellum, svo sem er alvarleg slys eða óhöpp verða sökum náttúruhamfara.