Meðferð tölvupósts

Tölvupóstur sem starfsfólk Einingar-Iðju sendir frá félaginu getur verið trúnaðarmál aðeins ætlaður þeim sem hann er sendur til. Öll önnur notkun er óheimil og vísast til 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. Efni tölvupóstsins er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi félagsins.

E-mails sent by Eining-Iðja employees from the company may be confidential only to those to whom they are sent. All other uses are prohibited and reference is made to paragraph 9. article 47 Act on Electronic Communications no. 81/2003. The content of the e-mail is the responsibility of the sender if it is not related to the activities of Eining-Iðja.