Tekjuskattur og persónuafsláttur

Staðgreiðslaskattur sem dregin er af launum er í þrem skattþrepum. Einstaklingar með greiðslur frá fleiri en einum launagreiðanda þurfa að gera ráðstafanir til þess að rétt hlutfall skatts sé dregið af launum þeirra og forðast þannig skattskuld við álagningu.

Af öllum launum ber að greiða skatt. Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu á árinu 2021 er sem hér segir:

Af tekjum kr. 0 – 349.018
31,45%
        Af tekjum kr. 349.019 - 979.847
37,95%
Af tekjum yfir kr. 979.847
46,25%
Skatthlutfall barna (fædd 2006 eða síðar)
6% af tekjum umfram 180.000 kr. á ári.
Persónuafsláttur á mánuði
50.792 kr.
Persónuafsláttur á árí
609.509 kr. 

 

  • Tekjuskattur og útsvar: á skattskyldar tekjur einstaklinga er lagður á tekjuskattur til ríkisins og útsvar til þess sveitarfélags sem einstalingur er búsettur í. Álagning og uppgjör tekjuskatts og útsvars fer fram í lok júlí ár hvert. Frá reiknuðum tekjuskatti, og eftir atvikum útsvari, er dreginn persónuafsláttur.
  • Persónuafsláttur: allir sem náð hafa 16 ára aldri á tekjuárinu og eru heimilisfastir á landinu eiga rétt á persónuafslætti. Hjá þeim sem ná 16 ára aldri á tekjuárinu reiknast fullur persónuafsláttur fyrir allt árið.

 

Ábyrgð launamanna

  • Hver og einn launamaður ber ábyrgð á að gefa sínum launagreiðanda réttar upplýsingar til að tryggja að rétt staðgreiðsluhlutfall sé dregið af laununum og að nýting persónuafsláttar sé með réttum hætti. 
  • Fari mánaðarlaun yfir 349.018 kr. hjá einum launagreiðanda þarf að reikna staðgreiðslu af launum hjá öðrum launagreiðendum í næsta skattþrepi fyrir ofan. Fari mánaðarlaun yfir 979.847 kr. þarf að reikna staðgreiðslu af þeim hluta sem fer yfir það mark í þrepi þrjú eða 46,25%.

Sjá nánar hér um skattþrepin