Starfsfólk

Aðalbjörg er þjónustufulltrúi sjóða félagsins. Þ.e. fræðslu-, orlofs- og sjúkrasjóðs, veitir m.a. upplýsingar varðandi styrki úr fræðslusjóðunum Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt. Hún heldur einnig utan um félagatalið. 

Anna er varaformaður félagsins. Hún er þjónustufulltrúi Matvæla- og þjónustudeildar og gegnir einnig ýmsum trúnaðarstörfum fyrir félagið.

Arnór sér um lögfræðisamskipti, almennar upplýsingar, innheimtumál, gjaldþrot o.fl.

Ásgrímur er upplýsingafulltrúi Einingar-Iðju. Hann sér m.a. um heimasíðu félagsins, félagsblaðið, trúnaðarmannakerfið o.fl. Ásgrímur sér einnig um eftirlit í sambandi við vinnustaðaskirteini.

Björn er formaður  félagsins og gegnir fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir hönd þess. Hann er einnig þjónustufulltrúi Opinberu deildarinnar.

Elsa er skrifstofustjóri og gjaldkeri félagsins. Hún er jafnframt formaður sjúkrasjóðs.

Helga starfar á skrifstofu félagsins á Dalvík. 

Helga Þyri er verkefnastjóri hjá VIRK og ráðgjafi í starfsendurhæfingu. Hún starfar fyrir öll félögin á Eyjafjarðarsvæðinu.

Íris sér um ræstingar á skrifstofu félagsins á Akureyri.

Kristín Guðmundsdóttir er ráðgjafi í starfsendurhæfingu og starfar fyrir öll félögin á Eyjafjarðarsvæðinu.

Margrét er starfsmaður á skrifstofu Einingar-Iðju í Fjallabyggð.

Nicole er ráðgjafi í starfsendurhæfingu og starfar fyrir öll félögin á Eyjafjarðarsvæðinu.

Nicole er með fasta viðveru á skrifstofu Einingar-Iðju á Dalvík á þriðjudögum.

Nokkur stéttarfélög sem eru starfandi í Eyjafirði og á Norðurlandi vestra gerðu með sér samkomulag árið 2016 um stóraukið vinnustaðaeftirlit með því að ráða einn sameiginlegan starfsmann fyrir svæðið. Nú gegnir Ríkarð starfinu og starfar fyrir 11 stéttarfélög, er með aðsetur á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri en skipuleggur og fer í vettvangsferðir á vinnustaði á samningssvæðinu sem er Eyjafjörður, Skagafjörður og Húnavatnssýslur.

Rósfríð annast bókhald og sér einnig um innheimtu iðgjalda.

Rut er þjónustufulltrúi hjá félaginu. Hún er þjónustufulltrúi Iðnaðar- og tækjadeildar og veitir einnig almennar upplýsingar til félagsmanna og sér um samskipti við erlenda félagsmenn. Hún sinnir jafnframt eftirliti í sambandi við vinnustaðaskírteini.

Svana Rún er ráðgjafi í starfsendurhæfingu og starfar fyrir öll félögin á Eyjafjarðarsvæðinu.

Svana er með fasta viðveru á skrifstofu Einingar-Iðju í Fjallabyggð á miðvikudögum.

Vilhelm er afgreiðslufulltrúi félagsins á Akureyri.