Launagreiðendur

Staðfesting vegna launamanns til sjúkrasjóðs (pdf)

Skilagrein fyrir almenna markaðinn (word - excel)

Bankaupplýsingar vegna iðgjalda

 • Stéttarfélagsnúmer: 235
 • Iðgjaldareikningur: 566-14-552818
 • Kennitala: 570599-2599

Laungreiðendum ber skylda til að greiða félagsgjöld af launum starfsmanna sinna, auk þess ber þeim skylda til að greiða iðgjöld til sjúkra-, orlofs- og fræðslusjóða félagsins. 

Um greiðslur til stéttarfélaga fer skv. lögum nr. 55/1980 (starfskjaralög) og kjarasamningum.

Sveitarfélög

 • Félagsgjald               1,00%
 • Sjúkrasjóðsgjald      1,25%
 • Fræðslusjóðsgjald   0,82%
 • Orlofssjóðsgjald      1,00% 
 • Félagsmannasjóður 1,50%

 Ríkið

 • Félagsgjald               1,00%
 • Sjúkrasjóðsgjald      0,75%
 • Fræðslusjóðsgjald   0,67%
 • Orlofssjóðsgjald      0,50% 

Almenni markaðurinn

 • Félagsgjald               1,00%
 • Sjúkrasjóðsgjald      1,00%
 • Fræðslusjóðsgjald   0,30%
 • Orlofssjóðsgjald      0,25% 

ATHUGIÐ! 

 • 0,10% gjald í starfsendurhæfingarsjóð ber að greiða til viðkomandi lífeyrissjóðs 

Innheimtuferill

 • Gjalddagi iðjalda er 10. dagur næsta mánaðar og eindagi er 20 dögum síðar. Berist greiðsla ekki fyrir eindaga, verða innheimtir vanskilavextir frá gjalddaga.
 • Kröfur vegna allra skilagreina verða skráðar í heimabanka, sé það mögulegt.
 • Kröfur sem eru ekki greiddar fyrir eindaga munu strax færast í innheimtu til Motus og mun þá bætast við innheimtukostnaður í samræmi við upphæð skuldarinnar.
 • Félagsgjald er dregið af launum launamanns og er því eign hans. Önnur gjöld sem atvinnurekanda ber að inna af hendi til félaganna, skv. samningum og lögum, eru gjöld til sjúkra-, fræðslu- og orlofssjóða.