Samtök atvinnulífsins

Kjarasamningar fjalla um kaup og kjör. Til að mynda laun, vinnutíma, orlof, yfirvinnu, uppsagnarfrest, veikindarétt og fleira. Kjarasamningur Einingar-Iðju við Samtök atvinnulífsins er gerður með atbein Starfsgreinasambands Íslands.  

Kjarasamningur Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins

Greiðasölusamningur Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins

Aðrir samningar:

Kauptaxtar SGS við SA, frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2020

Kauptaxti sem hér um ræðiðir gildir fyrir almennt verkafólk, ræstingu, vaktmenn, fiskvinnslufólk, byggingraverkamenn, sorphirðumenn, iðnverkafólk, matráða, hafnarverkamenn, tamningamenn, tækjastjórnendur, bílstjóra, hópbifreiðarstjóra. ásamt starfsfólki sem starfar í veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hlið stæðrar starfssemi.

Leiðbeiningar
 1. Finna starf í upptalningu og hvaða launaflokkur á við.
 2. Fletta upp í launatöflu launaflokki. (Allar launatölur sem gefnar eru upp eru fyrir skatt og miða við 100% starf)
Aldur
 • Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.
 • Við 20 ára aldur er starfsreynsla metin að fullu við röðun í starfsaldursþrep (1800 stundir teljast ársstarf).  
 • Laun 18 og 19 ára eru 95% af byrjunarlaunum 20 ára. (18 og 19 ára einstaklingar sem starfað hafa a.m.k. 6 mánuði (að lágmarki 700 vinnustundir) í starfsgrein eftir að 16 ára aldri er náð, eiga rétt á byrjunarlaunum 20 ára.)
 • Laun 17 ára eru 89% af byrjunarlaunum  20 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 • Laun 16 ára 84%, laun 15 ára 71% (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 • Laun 14 ára 62% af sama stofni. (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 Reynsla
 • Starfsreynslu skal meta til launaþrepa skv. launaákvæðum samnings þessa. Starfsaldur, m.v. starfsreynslu í sömu starfsgrein, skal metinn skv. staðfestum upplýsingum um fyrri störf, og skal það gilda, þótt starfshlé úr greininni verði allt að þrjú ár. Sé starfshlé lengra skal leggja mat á starfsreynslu og hæfni við röðun í launaþrep. Ágreiningur skal leystur af stjórnanda í samráði við trúnaðarmann. Tímabundin störf skulu talin saman m.v. unna daga eða dagvinnustundir. 
 • Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.
 • Starfsmaður skal leggja fram staðfestingu á starfsreynslu í starfsgrein og er starfsaldur metinn frá og með næstu mánaðarmótum eftir að staðfesting liggur fyrir.
Flokkstjórn - vaktstjórn
 • Ef starfsmaður er ráðinn sem flokksstjóri skal greitt sérstaklega fyrir stjórnunarlega ábyrgð. Álag skal koma fram í ráðningarsamningi og ráðast af eðli og umfangi starfsins ásamt ábyrgð sem því fylgir.
Samingsfrelsi
 • Kjarasamningar eru lágmarkskjarasamningar og kveða því á um lágmarkskaup og kjör. Það þýðir að óheimilt er að greiða lægra kaup en þar er kveðið á um, sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks nr. 55/1980.
 • Vinnuveitendum og launamönnum er hins vegar frjálst að semja sín á milli um hærri greiðslur. Samkvæmt kjarasamningum er gert ráð fyrir að allir launamenn sem eru ráðnir til starfa í lengri tíma en eins mánaðar skuli fá ráðningarsamning eða ráðningarbréf. Það er hlutverk vinnuveitandans að útbúa ráðningarsamning og ber hann því hallan af óskýrri framsetningu.