Almenni vinnumarkaðurinn

Kjarasamningar fjalla um kaup og kjör. Til að mynda laun, vinnutíma, orlof, yfirvinnu, uppsagnarfrest, veikindarétt og fleira. Kjarasamningur Einingar-Iðju við Samtök atvinnulífsins er gerður með atbein Starfsgreinasambands Íslands.  

Kauptaxtar SGS við SA

Eldri taxtar, ekki lengur í gildi!

Kauptaxti sem hér um ræðiðir gildir fyrir almennt verkafólk, ræstingu, vaktmenn, fiskvinnslufólk, byggingraverkamenn, sorphirðumenn, iðnverkafólk, matráða, hafnarverkamenn, tamningamenn, tækjastjórnendur, bílstjóra, hópbifreiðarstjóra. ásamt starfsfólki sem starfar í veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hlið stæðrar starfssemi.

Leiðbeiningar
 1. Finna starf í upptalningu og hvaða launaflokkur á við.
 2. Fletta upp í launatöflu launaflokki. (Allar launatölur sem gefnar eru upp eru fyrir skatt og miða við 100% starf)
Aldur
 • Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.
 • Byrjunarlaun og laun unglinga í kjarasamningi þessum miðast við að starfsmaður hafi náð 18 ára aldri og öðlast hæfni til að sinna viðkomandi starfi.
 • Þjálfunartími miðast að hámarki við 300 klst. hjá sama atvinnurekanda eða 500 klst. í starfsgrein eftir 16 ára aldri er náð.
 • Á þjálfunartíma er heimilt að greiða 95% af byrjunarlaunum.
 • Laun 17 ára eru 89% af byrjunarlaunum 18 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 • Laun 16 ára eru 84% af byrjunarlaunum 18 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 • laun 15 ára eru 71% af byrjunarlaunum 18 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 • Laun 14 ára eru 62% af byrjunarlaunum 18 ára (Aldursþrep miðast við fæðingarár)
 Reynsla
 • Starfsreynslu skal meta til launaþrepa skv. launaákvæðum samnings þessa. Starfsaldur, m.v. starfsreynslu í sömu starfsgrein, skal metinn skv. staðfestum upplýsingum um fyrri störf, og skal það gilda, þótt starfshlé úr greininni verði allt að þrjú ár. Sé starfshlé lengra skal leggja mat á starfsreynslu og hæfni við röðun í launaþrep. Ágreiningur skal leystur af stjórnanda í samráði við trúnaðarmann. Tímabundin störf skulu talin saman m.v. unna daga eða dagvinnustundir. 
 • Við mat á starfsaldri til launa telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfsgrein.
 • Starfsmaður skal leggja fram staðfestingu á starfsreynslu í starfsgrein og er starfsaldur metinn frá og með næstu mánaðarmótum eftir að staðfesting liggur fyrir.
Flokkstjórn - vaktstjórn
 • Ef starfsmaður er ráðinn sem flokksstjóri skal greitt sérstaklega fyrir stjórnunarlega ábyrgð. Álag skal koma fram í ráðningarsamningi og ráðast af eðli og umfangi starfsins ásamt ábyrgð sem því fylgir.
Samingsfrelsi
 • Kjarasamningar eru lágmarkskjarasamningar og kveða því á um lágmarkskaup og kjör. Það þýðir að óheimilt er að greiða lægra kaup en þar er kveðið á um, sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks nr. 55/1980.
 • Vinnuveitendum og launamönnum er hins vegar frjálst að semja sín á milli um hærri greiðslur. Samkvæmt kjarasamningum er gert ráð fyrir að allir launamenn sem eru ráðnir til starfa í lengri tíma en eins mánaðar skuli fá ráðningarsamning eða ráðningarbréf. Það er hlutverk vinnuveitandans að útbúa ráðningarsamning og ber hann því hallan af óskýrri framsetningu.  
Kjarasamningur Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins
 • Kjarasamningur SGS og SA 2024-2028 (Heildarútgáfa væntanleg)
 • Kjarasamningur SGS og SA 2022 - 2024 (Bókin í heild)
 • Samningur þessi fjallar til að mynda um eftirtalin störf: Almennt verkafólk, ræstingu, vaktmenn, fiskvinnslufólk, byggingraverkamenn, sorphirðumenn, iðnverkafólk, matráða, hafnarverkamenn, tamningamenn, tækjastjórnendur, bílstjóra, hópbifreiðarstjóra. 

Kjarasamningur SGS og SA vegna veitinga-, gisti-. þjónustu- og greiðasölustaða 

Kjarasamningur Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins vegna veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja  og hliðstæðrar starfsemi. Gildir frá 1. nóvember 2022 til 31. janúar 2024. 

Aðrir samningar:

 

Agreement between SA Confederation of Icelandic Enterprise and Federation of General and Special Workers In Iceland

Agreement between SGS and SA for catering, accommodation, service and snack bars, leisure companies and similar activities.

 

Układ zbiorowy pracy zawarty między Konfederacją Pracodawców (Samtök atvinnulífsins) a Federacją pracowników ogólnych i specjalnych (Starfsgreinasamband Íslands) 

Układ Zbiorowy pracy zawarty między SGS og SA w związku z pracownikami restauracji, hoteli, punktów usługowych, płatniczych, rozrywkowych oraz o podobnej działalności.