Trúnaðarráð

Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu. Í ráðinu eiga sæti 100 manns auk stjórnarmanna og varamanna svæðisfulltrúa.

  • Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.

  • Formaður kveður trúnaðarráð til funda með a.m.k. sólarhrings fyrirvara. Skylt er formanni að boða trúnaðarráð til fundar ef þriðjungur þess óskar og tilgreinir fundarefni. Trúnaðarráðsfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

  • Formaður getur í nafni félagsstjórnar kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar þegar félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, og ræður einfaldur meirihluti úrslitum í slíkum málum.

  • Trúnaðarráð kýs samninganefnd félagsins í samræmi við 20. gr. Í lögum félagsins og ber ábyrgð á kjarasamningagerð þess. Einnig skal trúnaðarráð skipa formann kjörstjórnar, þegar við á skv. 19. grein laganna.

  • Trúnaðarráð tekur ákvörðun um myndun eða fækkun/fjölgun starfsgreinadeilda og hverjir séu í hverri deild.

  • Trúnaðarráð tekur ákvörðun um myndun eða fækkun/fjölgun svæðisfulltrúa og hvar þeir skulu vera staðsettir.

  • Trúnaðarráð leggur fram lista með fulltrúum á þing og ársfundi þeirra samtaka sem félagið er aðili að.

  • Trúnaðarráð er kjörið skv. ákvæðum 23.gr. laga Einingar-Iðju