Dagpeningaumsókn

Umsækjandi veitir hér með starfsmanni Sjúkrasjóðs rétt til að afla fleiri gagna sem styðja við umsóknina. Svo sem upplýsingar um staðgreiðslu skatta, greiðslur frá Tryggingastofnun og/eða lífeyrissjóði sbr. lög um meðferð persónuupplýsinga. Þá samþykkir umsækjandi að trúnaðarlæknir og starfsendurhæfingarráðgjafi sjóðsins hafi aðgang að öllum framgreindum gögnum.

Mér er kunnugt að upplýsingar sem skráðar eru í þessa umsókn eru persónugreinanlegar upplýsingar og heyra undir lög um persónuvernd. Með umsókn þessari og undirskrift minnið heimila  ég starfsmanni sjúkrasjóðs Einingar-Iðju að vinna með þau gögn sem ég skila inn með umsókn þessari í þeim tilgangi að veita mér styrk samkvæmt áunnum rétti. Eining-Iðja mun varðveita umsóknina í 7 ár, en fylgigögnum verður eytt eigi síðar en 2 mánuðum eftir aðalfund líðandi reikningsárs.

Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs Einingar-Iðju einu sinni í mánuði. Gögn sem leggja á fyrir fund þurfa að hafa borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 24. hvers mánaðar.

Fylgigögn sem þurfa að berast með umsókninni: (Ekki er hægt að taka umsóknina fyrir fyrr en eftirfarandi gögn berast til stjórnar sjúkrasjóðsins)

  • Læknisvottorð
  • Launaseðlar sl. 6 mánuði
  • Staðfesting frá vinnuveitanda um greidda veikindadaga

Gögnin skal senda rafrænt hér fyrir neðan (ATH! Ef senda þarf fleiri gögn en þrjú, þá er hægt að gera það neðst á síðunni) , eða í pósti til:

Eining-Iðja - Sjúkrasjóður
Skipagötu 14
600 Akureyri
Merkið viðBeiðni um nýtingu persónuafsláttar

Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af vefsvæði Ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því að félagið hætti að nýta persónuafslátt tímabundið. Það er því mikilvægt að upplýsingar frá RSK séu sóttar á vefsvæði sama dag og beiðni þessi er send Einingu-Iðju. Ef athugasemd fylgir yfirliti yfir nýtingu á persónuafslátti þínum á vefsvæði RSK kann að vera nauðsynlegt að þú hafir samband við Ríkisskattstjóra til að fá ítarlegari upplýsingar um persónuafslátt og hvernig hann megi nýta.
Á Eining-Iðja að nýta uppsafnaðan persónuafslátt á árinu?

Hjá sjúkrasjóðnum starfa ráðgjafar á vegum VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs sem veita einstaklingum sem búa við skerta starfsgetu vegna heilsubrests þjónustu í formi atvinnutengdrar starfsendurhæfingar. Ég óska eftir og heimila að sjúkrasjóðurinn veiti sérfræðingum og ráðgjöfum VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs ses. aðgang til að skoða umsókn mína og fylgiskjöl hennar.  Jafnframt veiti ég samþykki mitt fyrir því að ráðgjafi VIRK hafi samband við mig til að kynna þjónustu VIRK og ýmsar upplýsingar á vefsíðum VIRK.

Merkið við hér fyrir neðan

VIRK

captcha

ATHUGIÐ!
Ef þið ýtið á senda og fáið skilaboð um að það eigi eftir að fylla inn í einhvern reit þá þarf að setja aftur inn þau fylgiskjöl sem eiga að fylgja með! Þau detta út ef eitthvað þarf að laga!!!!