Dagpeningaumsókn

Umsækjandi veitir hér með starfsmanni Sjúkrasjóðs rétt til að afla fleiri gagna sem styðja við umsóknina. Svo sem upplýsingar um staðgreiðslu skatta, greiðslur frá Tryggingastofnun og/eða lífeyrissjóði sbr. lög um meðferð persónuupplýsinga. Þá samþykkir umsækjandi að trúnaðarlæknir og starfsendurhæfingarráðgjafi sjóðsins hafi aðgang að öllum framgreindum gögnum.

Mér er kunnugt að upplýsingar sem skráðar eru í þessa umsókn eru persónugreinanlegar upplýsingar og heyra undir lög um persónuvernd. Með umsókn þessari og undirskrift minnið heimila  ég starfsmanni sjúkrasjóðs Einingar-Iðju að vinna með þau gögn sem ég skila inn með umsókn þessari í þeim tilgangi að veita mér styrk samkvæmt áunnum rétti. Eining-Iðja mun varðveita umsóknina í 7 ár, en fylgigögnum verður eytt eigi síðar en 2 mánuðum eftir aðalfund líðandi reikningsárs.

Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs Einingar-Iðju einu sinni í mánuði. Gögn sem leggja á fyrir fund þurfa að hafa borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 27. hvers mánaðar.

Fylgigögn sem þurfa að berast með umsókninni: (Ekki er hægt að taka umsóknina fyrir fyrr en eftirfarandi gögn berast til stjórnar sjúkrasjóðsins)

  • Læknisvottorð
  • Launaseðlar sl. 6 mánuði
  • Staðfesting frá vinnuveitanda um greidda veikindadaga

Gögnin skal senda rafrænt hér fyrir neðan, eða:

Eining-Iðja - Sjúkrasjóður
Skipagötu 14
600 Akureyri
Merkið við


Beiðni um nýtingu persónuafsláttar

Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af vefsvæði Ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því að félagið hætti að nýta persónuafslátt tímabundið. Það er því mikilvægt að upplýsingar frá RSK séu sóttar á vefsvæði sama dag og beiðni þessi er send Einingu-Iðju. Ef athugasemd fylgir yfirliti yfir nýtingu á persónuafslátti þínum á vefsvæði RSK kann að vera nauðsynlegt að þú hafir samband við Ríkisskattstjóra til að fá ítarlegari upplýsingar um persónuafslátt og hvernig hann megi nýta.
Á Eining-Iðja að nýta uppsafnaðan persónuafslátt á árinu?

captcha