Fræðsluátak vegna Covid-19 framlengt til 1. júní 2021

Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi ákváðu stjórnir Landsmenntar, Ríkismenntar og Sveitamenntar í fyrra að rýmka úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja í ákveðinn tíma. Átakið tók gildi 15.mars í fyrra og var síðast með gildistíma til 1. apríl 2021.  Nú hefur verið ákveðið að framlengja átakið til 1. júní 2021 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem haldin eru eða hefjast innan þessa sama tímaramma.

Frír aðgangur að námskeiðum
Fræðslusjóðirnir gerðu samninga við fræðsluaðila sem bjóða upp á vefnám/fjarnám þar sem fyrirtækjum og einstaklingum er boðin þátttaka í námi/námskeiðum þeim að kostnaðarlausu. Þetta gildir einnig um staðbundið nám þar sem því er við komið vegna aðstæðna. Þessir samningar gilda einnig tímabundið og gagnvart því námi/námskeiðum sem fræðsluaðilar bjóða upp á innan þessa tímaramma, það er frá 15. mars 2020 til og með 1. júní 2021. 

Einstaklingar og fyrirtæki geta skráð sig hjá viðkomandi fræðsluaðilum sem sjóðurinn er með samninga við án þess að greiða. Gildir gagnvart námi/námskeiði eða áskrift sem kostar að hámarki kr. 30.000. Fræðsluaðilarnir senda reikninga beint á sjóðina. Námskeið þessara fræðsluaðila eru auglýst hverju sinni, bæði af sjóðunum og aðildarfélögum þeirra.

Breytingar á úthlutunarreglum sjóðanna eru eftirfarandi:

  • Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við námskeiðahald, voru hækkaðar úr allt að 75% í allt að 90% af styrkhæfum heildarkostnaði. Gildistími verði frá 15. mars til og með 1. júní 2021.
  • Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram kr. 130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli endurgreiðslu var hins vegar breytt og er 90% í stað 75% af kostnaði við námið. Gildistími frá 15. mars til og með 1. júní 2021.
  • Tómstundstyrkir sem voru 75% en að hámarki kr. 30.000 á ári eru í sama hámarki og hefðbundnir styrkir, það er kr. 130.000 á ári. Hlutfall endurgreiðslunnar verði sömuleiðis 90% af viðurkenndum kostnaði við námið. Gildistími verði frá 15. mars til og með 1. júní 2021.

Hér má sjá lista yfir framboð á námi sem búið er að semja um 

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni, um er að ræða stéttarfélög innan Starfsgreinasambands Íslands (SGS). Ríkismennt er þróunar-og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan aðildarfélaga SGS. Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni innan aðildarfélaga SGS.